سیموتل


API در این دسته بندی به مسائل مربوط به API مرکزتماس سیموتل می‌پردازیم. نگهداری - پنل‌مدیریت مسائل مربوط به بخش نگهداری و پنل‌مدیریت مرکزتماس در این بخش جای می‌گیرند. تماس‌انبوه خودکار در این دسته بندی به مسائل مربوط به ماژول تماس انبوه و کمپین می‌پردازیم. مرکزتلفن - پیامگیر در این دسته بندی با تمرکز بر روی منوهای PBX و Voice Mail مرکزتماس به بررسی مسائل این بخش‌ها می‌پردازیم. دایل‌پلن در این دسته‌بندی موضوعات مربوط به ویرایشگر مرکز‌تماس سیموتل قرار می‌گیرند. گزارشات در این دسته بندی تمامی گزارشات سیستم اعم از آنلاین و غیرآنلاین قرار می‌گیرند. مطالب مربوط به بخش‌های داشبورد، مانیتور و گزارشات مرکزتماس در این بخش جای دارند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 273 جولای 21, 2021
0 20 جولای 5, 2024
0 152 می 5, 2024
0 91 مارچ 6, 2024
0 217 ژانویه 12, 2024
0 163 اکتبر 28, 2023
0 203 سپتامبر 13, 2023
1 153 اکتبر 7, 2023
0 126 اکتبر 11, 2023
0 170 سپتامبر 23, 2023
3 578 جولای 19, 2023
1 452 سپتامبر 25, 2021
2 244 ژانویه 3, 2023
0 642 ژانویه 2, 2023
0 308 دسامبر 14, 2022
6 337 نوامبر 24, 2022
2 360 سپتامبر 18, 2022
0 1166 جولای 22, 2021
0 401 می 31, 2022
0 234 می 16, 2022
1 439 می 16, 2022
1 291 می 2, 2022
0 227 آپریل 9, 2022
0 314 آپریل 6, 2022
0 238 آپریل 7, 2022
2 246 آپریل 4, 2022
0 325 فوریه 28, 2022
1 431 فوریه 13, 2022
3 498 فوریه 16, 2022
1 279 فوریه 16, 2022