سیموتل


API در این دسته بندی به مسائل مربوط به API مرکزتماس سیموتل می‌پردازیم. تماس‌انبوه خودکار در این دسته بندی به مسائل مربوط به ماژول تماس انبوه و کمپین می‌پردازیم. دایل‌پلن در این دسته‌بندی موضوعات مربوط به ویرایشگر مرکز‌تماس سیموتل قرار می‌گیرند. مرکزتلفن - پیامگیر در این دسته بندی با تمرکز بر روی منوهای PBX و Voice Mail مرکزتماس به بررسی مسائل این بخش‌ها می‌پردازیم. نگهداری - پنل‌مدیریت مسائل مربوط به بخش نگهداری و پنل‌مدیریت مرکزتماس در این بخش جای می‌گیرند. گزارشات در این دسته بندی تمامی گزارشات سیستم اعم از آنلاین و غیرآنلاین قرار می‌گیرند. مطالب مربوط به بخش‌های داشبورد، مانیتور و گزارشات مرکزتماس در این بخش جای دارند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 19 جولای 21, 2021
1 15 اکتبر 17, 2021
1 27 اکتبر 16, 2021
6 48 اکتبر 13, 2021
0 18 اکتبر 11, 2021
2 34 اکتبر 6, 2021
1 29 اکتبر 6, 2021
0 18 اکتبر 4, 2021
2 40 اکتبر 2, 2021
1 22 سپتامبر 30, 2021
4 26 سپتامبر 30, 2021
1 21 سپتامبر 28, 2021
0 30 سپتامبر 28, 2021
1 32 سپتامبر 27, 2021
0 19 سپتامبر 26, 2021
0 50 سپتامبر 25, 2021
0 28 سپتامبر 25, 2021
1 26 سپتامبر 25, 2021
1 32 سپتامبر 25, 2021
0 24 سپتامبر 25, 2021
0 26 سپتامبر 25, 2021
0 30 سپتامبر 23, 2021
0 30 سپتامبر 23, 2021
1 26 سپتامبر 22, 2021
0 31 سپتامبر 20, 2021
4 42 سپتامبر 21, 2021
1 29 سپتامبر 20, 2021
2 21 سپتامبر 19, 2021
1 19 سپتامبر 19, 2021
3 43 سپتامبر 19, 2021