سیموتل


مرکزتلفن - پیامگیر در این دسته بندی با تمرکز بر روی منوهای PBX و Voice Mail مرکزتماس به بررسی مسائل این بخش‌ها می‌پردازیم. API در این دسته بندی به مسائل مربوط به API مرکزتماس سیموتل می‌پردازیم. دایل‌پلن در این دسته‌بندی موضوعات مربوط به ویرایشگر مرکز‌تماس سیموتل قرار می‌گیرند. نگهداری - پنل‌مدیریت مسائل مربوط به بخش نگهداری و پنل‌مدیریت مرکزتماس در این بخش جای می‌گیرند. تماس‌انبوه خودکار در این دسته بندی به مسائل مربوط به ماژول تماس انبوه و کمپین می‌پردازیم. گزارشات در این دسته بندی تمامی گزارشات سیستم اعم از آنلاین و غیرآنلاین قرار می‌گیرند. مطالب مربوط به بخش‌های داشبورد، مانیتور و گزارشات مرکزتماس در این بخش جای دارند.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 121 جولای 21, 2021
2 135 سپتامبر 18, 2022
0 429 جولای 22, 2021
0 88 می 31, 2022
0 56 می 16, 2022
1 88 می 16, 2022
1 92 می 2, 2022
0 73 آپریل 9, 2022
0 100 آپریل 6, 2022
0 86 آپریل 7, 2022
2 85 آپریل 4, 2022
0 117 فوریه 28, 2022
1 139 فوریه 13, 2022
3 156 فوریه 16, 2022
1 93 فوریه 16, 2022
1 94 فوریه 11, 2022
0 118 فوریه 7, 2022
0 114 فوریه 2, 2022
1 113 ژانویه 25, 2022
2 178 ژانویه 11, 2022
1 124 ژانویه 7, 2022
2 157 دسامبر 26, 2021
1 145 دسامبر 25, 2021
6 147 دسامبر 20, 2021
0 248 دسامبر 16, 2021
0 104 دسامبر 13, 2021
3 336 دسامبر 2, 2021
0 448 نوامبر 30, 2021
0 171 دسامبر 2, 2021
1 245 نوامبر 26, 2021