اطلاعات شخصی شما محرمانه تلقی می‌شود و مطابق با مقررات حفاظت از داده‌ها و بر اساس سیاست حفاظت از حریم خصوصی جمهوری اسلامی ایران، نگهداری می‌شود. ما آن‌ها را نه منتشر خواهیم کرد و نه در اختیار دیگر مراجع خواهیم گذاشت.

آنچه که توسط ما درجهت ارتقای کیفیت خدمات جمع‌آوری می‌شود شامل:

۱. کوکی‌ها
۲. آی‌پی
۳. پست‌های مشاهده شده
۴. نوع مرورگر،تاریخ و زمان اتصال