- این قوانین برای افرادی است که از وب‌سایت https://forum.mysup.ir استفاده می‌کنند.

- نام کاربری مناسبی انتخاب کنید (وقتی به انجمن می‌پیوندید لطفا نام‌کاربری مناسبی انتخاب کنید،درنظر داشته باشید که نام کاربری شما برای افراد انجمن قابل مشاهده می‌باشد).

- درصورتی که از رفتار کاربری در انجمن اعتراض دارید و یا تخلفی مشاهده نمودید لطفا با استفاده از پیام خصوصی با مدیران انجمن در ارتباط باشید.

- لطفا به منزاعه و مشاجره نپردازید.

- نسبت به ارزش‌ها و باورهای قومیتی، مذهبی یکدیگر احترام قائل باشیم.

- کاربران گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در پست لطفا با فشردن دکمه پرچم‌گذاری مدیران وب‌سایت را از موضوع باخبر کنید.