Call wating

سلام بعضی اوقات مانند عکس ، سناریو به اینگونه هست که داخلی در صورت مشغول بودن به جای خاصی متصل شود(مثلا ویس مشغول است پخش شود) مانند تصویر زیر

اما ممکن است ویس پخش نشود و داخلی تماس دوم را نیز دریافت کند(از لحاظ فنی داخلی busy را به مرکز تلفن برنمیگرداند) برای حل این مورد نیاز هست تا گزینه call wating (پشت خطی) غیر فعال شود

به عنوان مثال اگر تلفن گرنداستریم(سری های GXP1610/GXP1620/GXP1625/GXP1628) باشد باشماره گیری فیچر کد زیر این قابلیت غیر فعال میشود
51*
و با فیچر کد 50* نیز این قابلیت فعال میشود
این مورد از خود تلفن و از کنسول وب تلفن هم قابل تنظیم هست
برای تنظیم از خود تلفن به ترتیب زیر عمل کنید

. Menu]—[Call Features]—[Other Features] → enabling/disabling Call Waiting]

تصویر زیر هم برای غیرفعال سازی پشت خطی ipphone های yealink است

2 Likes