نحوه تغییر CID هنگام تماس خروجی در خطوط 5 رقمی

با سلام و عرض احترام
خطوط 5 رقمی دوطرفه (امکان تماس خروجی هم دارند) این ویژگی را دارند که به سرشماره “000” اضافه میشود و این CallerID هنگام تماس خروجی بر روی دستگاه مقصد نشان داده میشود
به عنوان مثال خط پنج رقمی 79491 هنگام خروجی گرفتن عدد 79491000 به عنوان CallerID نمایش میدهد
اگر بخواهیم یک بخش بخصوص از مجموعه وقتی تماس خروجی میگیرند با یک CallerID دیگر نمایش داده شود ( مثلا 79491500) باید مانند زیر از کامپوننت Corrector استفاده کنیم


همانند شکل بالا تماس های معمولی از مسیر X. عبور میکنند اما برای تماسی با CallerID متفاوت با پیش شماره *9 تماس برقرار شده و د رکامپوننت Corrector همانند شکل زیر CID دلخواه را وارد مینماییم

به این نکته توجه شود که در کامپوننت ترانک باید به مقدار پیش شماره در پترن مشخص شده Skip شود (در این مثال به دلیل وجود پیش شماره *9 مقدار skip برابر با 9 خواهد بود)

1 Likes