اتصال به پنل پیامک کاوه نگار و ارسال پیامک بعد از اجرای کمپین پیام صوتی برای هر مشترک

برای ارسال پیامک بعد از اجرای کمپین صوتی به ازای هر مشترک باید ابتدا کمپین صوتی را با استفاده از ماژول تماس انبوه صوتی سیموتل اجرا کرد

image

با استفاده از Context interface و Interface Text ماژول اتودایلر را به دایل پلن هدایت میکنیم و ماژول AGI را در سناریویی که میخواهیم در مسیر تماس انبوه اجرا شود قرار میدهیم.

image

برای اجرای AGI چند پیشنیاز داریم که به ترتیب زیر میباشند.

 1. آپلود فایل های AGI در مسیر /var/www/html/files/agi/
 2. برای اجرایی شدن فایل های پوشه باید دسترسی را فراهم کنیم
  chmod 755 /var/www/html/files/agi/ -R
 3. نصب dos2unix
  apt install dos2unix
  که در این مورد شاید لازم باشد ریپازیتوری های استاندارد لینوکس را به مسیر /etc/apt/sources.list/ اضافه کنیم
 4. اپلود فایل PHP در کامپوننت AGI دایل پلن
  پارامتر های نمونه کد زیر را مثل(API KEY , TEXT و …) باید جایگزین کرد
  در متغیر receptor به جای agi_dnid با توجه به سناریو باید از متود های مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال برای ارسال پیامک بعد از تماس ورودی باید از agi_callerid استفاده کرد.
#!/usr/bin/php -q
<?php

/**
 * 
 * Sms Simotel Agi 
 * 
 * Author: hsy.ir
 * 
 */


require_once('phpagi.php');

$agi = new AGI();


$receptor = $agi->request['agi_dnid'];
$apiKey = 'API KEY';
$sender = "9000XXXX";
$message = "TEXT TO SEND";


$data = compact("receptor","sender","message");
$host = "https://api.kavenegar.com/v1/$apiKey/sms/send.json";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $host);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data);

$result = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

?>
2 Likes