کانفیگ مودم tf i60 برای آسیاتک

برای کانفیگ مودم tf i60 برای fcp آسیاتک کافیست
در قسمت تنظیمات یک پروفایل جدید ایجاد نمایید
image
فقط در قسمت نام پروفایل fcp-asiatech و یا asiatech را وارد می نماییم
در این قسمت پس از کانکت شدن باید ارتباط شما وصل شده باشد
image
و در قسمت home باید گزینه conected فعال باشد
image

همین تنظیمات apn برای ایرانسل به شکل زیر می باشد
image

برای مبین نت نیز تنظیمات APNمانند شکل زیر انجام میدهیم
image