کانفیگ تلفن تحت شبکه پاناسونیک در Hosted-PBX

برای کانفیگ تلفن های تحت شبکه پاناسونیک پارامتر ها را طبق شکل زیر وارد میکنیم که بسته به نوع زیرساخت (کلود یا لوکال) بعضی پارامتر ها متغیر هستند.

Screenshot 2023-08-06 171849

باید توجه داشت که یوزرنیم و پسورد این تلفن ها به صورت دیفالت admin و adminpass می باشد.