فراموشی پسورد سیموتل روی سیستم عامل اوبونتو

پسورد ubuntu را فراموش کردم
راه ریکاوری پسورد چیست؟

1 Likes

برای ریکاوری پسورد سیموتل اگر سیستم عامل اوبونتو باشد لازم است که به روش زیر اقدام نمایید
سرور را ریستارت نمایید و در گراب recovery mode را انتخاب نمایید
image
در پنجره بعدی گزینه root را انتخاب نمایید
با اینکار پسورد روت را دراپ می کنید

image

سپس کامندها زیر را برای اجازه رایت میزنید

mount -o remount,rw /

سپس برای ایجاد یوزر

adduser test

را وارد می نماییم
و در مراحل بعدی مطابق شکل عمل می کنیم
image
سپس با دستور زیر دسترسی روت را به آن میدهید

usermod -aG sudo test

برای سیستم عامل debian ریکاوری به شکل زیر خواهد بود
ابتدا پس از ریبوت وارد گراب بوت بودر می شوید
image

و کلید e را برای ادیت میزنیم
image
در انتهای خط ‘ro quiet’ میزنیم و در پایان آن init=/bin/bash اضافه می کنیم
سپس ctrl + x را وارد نموده و f10 را زده تا سیستم عامل بوت شود
پس از بالا امدن سیستم عامل برای اجازه رایت گرفتن دتسور زیر را وارد می نماییم

 mount -n -o remount,rw /

image

و بعد یا می توانیم پسورد را عوض کنیم و یا یوزر اضافه کنیم به متود قبلی

2 Likes