خطا در بوت شدن busybox

گاهی اوقات در بوت شدن خطا میخوریم و busybox ران می شود و چند کامند محدود به ما میدهد
که ناشی از خطاهای مروبط به لود شدن سیستم عامل می باشد
برای حل این مشکل گاهی این این متود حل می شود
در مراحل لود سیستم عامل به یکی از هاردها خطا میدهد
اسم ان را برداشته و با کامند fsck آن را بازیابی خطا می نماییم
به عنوان مثال اگر خطا مربوط به sda5 باشد با کامند زیر این خطا بررسی شده و با پرسیدن رفع خطا و زدن کلید y احتمالا مشکل بر طرف میشود
fsck /dev/sda5