تنظیم بیزی تون در گیتوی Grandstream GXW410

برای این منظور ابتدا از طریق Browser آدرس IP را وارد کرده و در منوی FXO LINE در قسمت Settings گزینه موجود در قسمت Call Progress Tones با اعداد مرتبط و یا استاندارد با خطوط تلفن استفاده شده تکمیل شود.

در ادامه همین صفحه گزینه Enable Tone Disconnect را به Y قرار تغییر دهید.

نحوه محاسبه فرکانس بیزی تون
برای این منظور در مرکز تماس سیموتل امکان ضبط مکالمه داخلی را فعال کنید سپس با ان داخلی یک تماس خروجی بگیرید و به طرف مقابل بگویید تماس را قطع کند اما شما تماس را نگه دارید و پس از چند ثانیه خود شما نیز تماس را قطع کنید
فایل ضبط شده را دانلود سپس با نرم افزار Cool Edit 2.0 آن را باز کرده و مانند زیر عمل کنید.
در شکل زیر نشانگر موس را روی یکی از قسمت های سبز رنگ کلیک کنید تا نوار نقطه چین زرد رنگ عمودی در صفحه ظاهر شود، در نوار منو گزینه Analyze را انتخاب کنید .

از منوی Analyze روی گزینه (Alt+Z) Show Frequency Analysis کلیک کنید
b2ap3_large_4

در کادر باز شده، عدد نشان داده شده مقدار فرکانس خط شما را نمایش می دهد. این مقدار بدست آمده برای متغییر F1 می باشد.
b2ap3_large_5

در این مثال F1=400 می باشد

پس از بدست آوردن مقدار فرکانس باید مقدار On Time و Off Time را بدست می آوریم. برای این بدست آوردن on time از ابتدا تا انتهای یک On Time ( قسمت سبز رنگ ) را انتخاب کرده و مقدار Length فرکانس انتخاب شده را در سمت راست، پایین صفحه مشاهده می کنید.

این عدد که مقدا رآن در این مثال 378 می باشده را به بالاترین عدد گرد کنید.

On time = 380

برای بدست آوردن Off time بخش بین On time را انتخاب کرده و مقدار Length فرکانس انتخاب شده را در سمت راست، پایین صفحه مشاهده می کنید.

این عدد که مقدا رآن در این مثال 358 می باشده را به بالاترین عدد گرد کنید.

Off time = 360

با توجه به اعداد بدست آمده، گزینه های مرتبط به تنظیمات Busy Tone را به طریق زیر تکمیل می کنیم. بقیه اعداد و تنظیمات به حالت پیش فرض باقی می مانند.

F1= 400

On Time 1 = 380 که باید تقسیم بر 10 شود ، پس مقدار 38 نوشته میشود.

Off Time 1 = 360 که باید تقسیم بر 10 شود ، پس مقدار 36 نوشته میشود.

Dial Tone : ch1-4:f1 = 400 @ -11,f2 = 0@ – 11,c = 0/0

Ringbak Tone : ch 1 -4 : f1 = 400 @ – 11,f2 = 0 @ – 11,c = 200 / 400

Busy Tone : ch 1 -4 : f1 = 400 @ -20,f2 = 0 @ -11,c = 38/36

Recorder Tone: ch 1 –۴ : f1 = 400 @ 025,f2 = 0 @ -11,c = 0 /0

تنظیمات را ذخیره و گیتوی گرند استریم را ریبوت کنید مشاهده میکنید که پس از قطع شدن تماس از طرف مقابل تماس نیز از گیتوی گرند استریم قطع میگردد

1 Likes