افزایش منابع در kvm به صورت cli

, ,

ممکن است به دلایل مختلف دسترسی به KVM به صورت Gui امکان پذیر نباشد در این صورت می بایست از طریق Cli اقدام به افزایش رم و cpu نمایید
برای این منظور ابتدا به kvm اس اس اچ زده و لاگین می نماییم

ssh root@KvmIp

سپس با دستور زیر می توانید لیست و وضعیت ماشین ها را مشاهده نمایید

virsh list --all

kvm1

دقت داشته باشید برای ارتقاء منابع می بایست ماشین را خاموش نمایید

virsh shutdown MachineName

در گام بعدی با دستور زیر می توانید تغییرات مدنظر را برروی ماشین را اعمال نمایید

virsh edit MachineName

مطابق شکل می توانید منابع ماشین را افزایش دهید

kvm2

سپس با دستور qw:تغییرات مد نظر را ذخیره نموده و سپس ماشین را روشن نمایید

دقت داشته باشید مقادیر برحسب کیلوبایت می باشد!

کامند های زیر می تواند مفید باشد

اتواستارت شدن ماشین

virsh autostart MachineName

ریست کردن ماشین

virsh reset MachineName

اسنپ شات گرفتن از ماشین

 virsh snapshot-create

خاموش و روشن کردن ماشین

virsh start MachineName
virsh shutdown MachineName
2 Likes