آموزش نحوه کانفیگ نیوراک MX100 و اتصال آن به استریسک و یا الستیکس

یوزر و پسورد پیش فرض این دستگاه

user: admin 
 pass: mx100

گام اول تنظیمات شبکه می باشد
image

گام دوم تنظیمات سیپ می باشد
image

گام سوم تنظیمات روتینگ تیبل می باشد
ارسال تماس های ورودی به سمت سرور ویپ با وارد کردن ip server و ارسال تماس های خروجی از هر IP به سمت خط E1
image

گام چهارم ایجاد سیپ ترانک در الستیکس یا سیموتل می باشد
image

image

سپس با دستور زیر می توانیم وضعیت ارتباط شبکه ای آن را بررسی نماییم

sip show peers

image

1 Likes