پوشه کانفیگ

سلام
آیا در سیموتل این امکان وجود دارد که مثل ایزابل فایل های کانفیگ تلفن را توی پوشه tftpboot قرار داد ؟

خیر می توانید از طریق TFTP سرور های زیر استفاده نمایید

https://www.solarwinds.com/free-tools/free-tftp-server

با سلام
فایل tftpboot زمانی کارایی دارد که tftpserver راه اندازی شود.
راه اندازی tftp سرور با حالات مختلف و بر روی os های متفاوت به راحتی امکان پذیر است.
در سیموتل هم می توانید با اتصال به شل سرور(محیط کامندلاین) نسبت به راه اندازی tftp server اقدام نمایید.