نحوه یافتن رمز ورود گیتوی های نیوراک

مطمئنا برای شما هم پیش اومده که گیتوی های fxo یا پسورد را فراموش کرده اید یا مشتری پسورد را فراموش کرده است در این آموزش نحوه بازیابی رمز عبور به راحتی توضیح داده می شود
در این آموزش ما یک گیتوی omg200 نیوراک داریم که تنها اطلاعات ما آدرس ip (192.168.2.240) گیتوی می باشد و با توجه به اینکه مدل بسیار قدیمی دارد در نتیجه پسورد های دیفالت نمی باشد
ابتدا tellnet می زنیم به گیتوی به عنوان مثال
image

در قسمت بعد از ما یوز پسورد روت دستگاه را میخواهد
username : root
password : voipgateway
در گام بعدی با دستور زیر می توانیم پسورد اپراتوری وب گیتوی را پیدا کنیم در مثال زیر پسورد sharghtel می باشد

grep WEB /var/config/app.ini

۱۱۱

به راحتی پسورد به دست آمد و میتوانید وب گیتوی لاگین نمایید
موفق باشید

1 Likes