مشکل در وضعیت paused سرویس تماس خودکار

سلام روز بخیر
در ماژول ارسال تماس انبوه خودکار ، کمپین زمانی که در حال paused قرار میگیرد و با اینکه وضعیت کمپین paused می باشد مانند running تماس ها را برقرار می کند .
همچنین بعد از مدت زمانی، کمپین در زمانی در حالت paused قرار دارد به صورت خودکار وضعیت به running می شود.
لطفا بابت این دو مورد راهنمایی بفرمایید.

ضمن تشکر بله حق باشماست و به زودی در نسخه جدید برطرف خواهد گردید
در حال حاضر تنها با استاپ و یا غیر فعال نمودن کمپین درخواست شما قابل انجام است