مشکل در بهم خودن اولویت داخلی ها هنگام خروج از صف

ما در شرکتمون حدود 30 تا کاربر داریم برای واحد فروش
و من این داخلی ها رو دستی همراه با اولویت (Priority) از 0 تا 4 تو صف اضافه کردم
حالا وقتی یک کاربر با Feature Code از صف خارج میشه بعد مجدد وارد میشه اولویتش میشه 0 !!
چیکار کنم با همون اولویت که خارج شده دوباره وارد بشه ؟
چون این مسئله برامون مشکل ساز میشه