محدود سازی زمان هر مکالمه برای داخلی های خاص

با سلام
آیا امکان محدودسازی مدت زمان هر مکالمه برای برخی داخلی ها وجود دارد؟ در صورت وجود به چه شکل قابل انجام است؟

با سلام
بله این امکان وجود دارد
شما می توانید در بخش pbx - users وارد بخش ویرایش داخلی شوید و در بخش more options پارامتر مربوط به call limit را بر اساس ثانیه ای که میخواهید داخلی مکالمه داشته باشد قرار دهید.

1 Likes

با سلام
بر اساس مستند زیر، ظاهرا پارامتر call limit در تعریف داخلی کاربر، برای محدودسازی تعداد تماس همزمان می باشد.

خواهشند است در خصوص محدودسازی تماس های بیرونی یک شماره داخلی، راهنمایی بفرمایید