محدود سازی تماس

چطور میتونم تماس به داخلی خاص (مدیر) را محدود کنم به طوری که تنها منشی بتونه تماس با بگیره و تماس هارو به سمتش انتقال بده

با استفاده از کامپوننت WhiteList به این صورت که در کامپوننت Outgoing یک رول جدید با شماره داخلی مورد نظر (مدیریت ) مثلا 200 تعریف می نماییم و قبل از اتصال داخلی به اکستنشن مدنظر یک WhiteList تعریف نموده و در این کامپوننت داخلی منشی را قرار می دهیم و از قسمت تایید به داخلی 200 متصل می نماییم

whitelist2

تذکر : کامپوننت Outgoing براساس اولویت عمل می نماید در نتیجه می بایست رول جدید بالاتر از رول های مشابه قرار گیرد

از کامپوننت WhiteList می توان سناریو های مشابه زیادی استفاده نمود که با کمی خلاقیت به نتیجه دلخواه خواهیم رسید

1 Likes