فایل های اضافی صوتی و یا بک آپ را چگونه پاک نماییم؟

فایل های صوتی در مسیر زیر می باشد و خیلی از اوقات باید با توجه به بازه زمانی پاک شود، لذا از دستور زیر جهت پاک کردن فایل های صوتی بیشتر از ۳۰ روز استفاده می نماییم

find /var/spool/asterisk/monitor_converted/  -name "*.mp3" -mtime +30 -exec rm {} \;

نکته: فایل های بک آپ سیموتل به تفکیک ماه و سال در مسیر زیر می باشد

/var/spool/simotel/backup/

حذف فایل های صوتی اضافی بصورت روزانه با استفاده از crontab

1- در شل لینوکس دستور crnotab -e را وارد کنید.

2- اگر بار اول است که از crontab استفاده می‌کنید از شما می‌پرسد که از چه ویرایشگری برای باز کردن crontab استفاده کند که ساده ترین ویرایشگر گزینه یک nano می‌باشد(عدد ویرایشگر را وارد کنید).

3- در انتهای فایل باز شده خط زیر را اضاف کنید👇، با زدن ctrl+x و ذخیره تغییرات از ویرایشگر خارج شوید.

5 8 * * * find /var/spool/asterisk/monitor/ -name "*.mp3" -mtime +30 -exec rm {} \;

دستور بالا هر روز ساعت هشت و پنج دقیقه شب اجرا می‌شود و فایل‌های که بیش از 30 روز از تاریخ ساخت یا اصلاحشون در مسیر monitor گذشته باشد را حذف می‌کند.

نکته: برای مطمئن شدن از صحت فرمت زمان ابتدا در سرور با دستور date زمان سیستم را بررسی فرمایید(24 ساعت یا AM&PM)

20:24:55
08:24:55

============================

یک کامند هم در پچ های سیموتل موجود است که میتوان از آن نیز هم استفاده نمود

simotelhelper patch more

سپس کلید 4 را انتخاب می نماییم برای خدمات هارد

و سپس یکی از موارد 6 ماه و یک ماه انتخاب نماییم

3 Likes