روش رجیستر کردن گیت وی نیوراک fxo newrock در hosted-pbx

در صورتی که نیاز داشتید گیت وی خود را به hosted-pbx رجیستر کنید و تماس ها را از خطوط شهری بر روی اینترنت دریافت نمایید و سپس به داخلی ها روت نمایید در گیت وی نیوراک مانند شکل زیر عمل نمایید


در قسمت registrar server آدرس proxyاختصاص یافته به خود راوارد نمایید
در قسمت sub domain دومین اختصاص یافته را وارد می نماییم
registrar mode را به per gateway تغییر میدهیم
و سپس یوزر نیم و پسورد را وارد می نماییم
در سمت سرور نیز به این اطلاعات نیاز دارید

و با پر کردن more option با اطلاعات مانند زیر ترانک شما رجیستر خواهد شد
username=gateway
secret=test
fromdomain=support.nasimtelecom.com دومین اختصاص یافته