تنظیم ساعت ای پی فون های Grandstream

در مرحله اول پنل وب تلفن را در مرورگر وارد و با یوزر نیم و پسورد admin وارد می شوید
به تب settings مراجعه و روی Date and Time کلیک کنید:

متاسفانه در برخی از تلفن های گرند استریم مشاهده شده با تنظیم ntp سرور باز هم ساعت تلفن ها تنظیم نشده است
برای رفع این موضوع گزینه Time Zone را بر روی Self-Defined Time Zone قرار بدهید و سپس سطر Self-Defined Time Zone را مانند عکس زیر وارد کنید:

فرمت وارد شده برای ساعت محلی ایران هست در صورتی که نیاز به ساعت کشور دیگری بود می توانید با استفاده از سایت https://www.timeanddate.com/ تایم زون کشور های مختلف را مشاهده کنید و با روش زیر تایم زون را تبدیل کنید.
به عنوان مثال تایم زون ایران UTC/GMT +4:30 hours هست که برای قابل فهم کردن به گرند استریم باید به فرمت BST-4:30 تبدیل پیدا کند

1 Likes