تغییر پورت ssh و web

باسلام و درود:

تغییر پورت SSH:
تغییر پورت SSH به صورت گام به گام به شرح زیر می باشد:
پورت SSH درفایل sshd_config تعریف شده است؛ مسیر این فایل در /etc/sshd_config قرار گرفته است.
ابتدا برای تغییر پورت باید به سرور مربوطه از طریق SSH با دسترسی روت متصل شوید و سپس با ویرایشگر مورد نظر، داخل فایل sshd پورت را تغییر و تنظیمات را ذخیره کنید.
دستور:
nano /etc/ssh/sshd_config

پس از وارد شدن به این فایل باید در این فایل به دنبال یکی از خطوط زیر باشید:

Port 22
#Port 22

که برای تغییر خط مورد نظر را از حالت # در میاوریم و به شرح زیر پورت را به 2222 تغییر میدهیم.

Port 2222

سپس فایل مورد نظر را ذخیر میکنیم و باید سرویس ssh را یکبار ریستارت کنیم تا با پورت جدید بتوانیم لاگین کنیم که دستور زیر را وارد میکنم

service sshd restart

سپس میتوانیم با پورت 2222 به سرور ssh بزنیم.

تغییر پورت WEB:
همچنین برای تغییر پورت web به شرح زیر اقدام میکنیم:

برای تغییر پورت وب از 80 به پورت دلخواه ابتدا باید با ویرایشگر متنی فایل زیر را به شرح زیر ادیت کنیم:

nano /etc/apache2/ports.conf

سپس خط Listen 80 را تغییر می دهیم و سپس پورتی که میخواهید برای web انتخاب کنید را جایگزین Listen 80 میکنیم مثال : Listen 8880

سپس فایل را ذخیره و در مسیر زیر پورت جدیدی که برای web انتخاب کردیم را نیز به پورت ها اضافه میکنیم:
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

مثال:
به خط <VirtualHost *:80 > پورت جدید را به شرح زیر اضافه میکنیم:
<VirtualHost *:80 *:8880>

سپس تنظیمات را ذخیره میکنیم و باید سرویس apache را یک بار ریستارت کنیم.

service apache2 restart

سپس با پورت های مورد نظر میتوانیم هم به web و هم به ssh متصل شویم.

درصورت داشتن هرگونه سوال در ادامه ذکر نمایید تا مورد بررسی و راهنمایی انجام گردد.

1 Likes