تغییر موزیک Hold تلفن

سلام
ما 2 موزیک انتظار در مرکز تلفن سیموتل داریم
یکی موزیک انتظار برای صف و یکی وقتی تلفنی جواب داده می شود و اپراتور مشتری را روی حالت هولد قرار می دهد
میخواستم موزیک حالت دوم را تغییر دهم اما هیچ منویی در تنظیمات سیموتل وجود ندارد.
آیا امکانش هست که موزیک را تغییر دهم ؟

بله از در مسیر /var/lib/asterisk/moh/ می توانید موزیک مد نظر را تغییر دهید

1 Likes