ترانک Hosted-PBX با سرورو ویپ

یکی از مزایای hosted-pbx استفاده از آن به عنوان ارتباط دهنده بین چند مرکز تلفن می باشد
و با توجه به اینکه این قابلیت وجود دارد که مراکز تلفن بصورت رجیستری متصل شوند نیاز به port forward را مرتفع می نماید و مخاطرات اتصال یک مرکز تلفن به اینترنت را از بین می برد
مریت دیگر آن کاهش مصرف پهنای باند و عدم شارژ مصرف اینترنت در ارتباط با داخلی هاست
با توجه به این نیاز است که یک یوز ر در hosted-pbx ساخته شده
و ان را در PBX محلی خود رجیستر نمایید
در سمت کلود یک ترانک با مشخصات تستی زیر ایجاد می کنید
در مثال زیر ارتباط hosted-pbx با سیموتل می باشد

در کلاینت که سرور سیموتل می باشد
با متود زیر رجیستر می کنیم
در قسمت رجیستر استرینگ ترکیب زیر را وارد می نماییم که
client@test.demo.com: یوزر نیم با ترکیب دومین اختصاص یافته می باشد
clienttest : پسورد تعریف شده می باشد
client@test.demo.com دوباره یوزر نیم به همراه دومین می باشد
proxy.mysup.ir: پراکسی اختصاص یافته می باشد
client: همان یوزر نیم می باشد
client@test.demo.com:clienttest:client@test.demo.com@proxy.mysup.ir/client

ارتباط Hosted-pbx simotel با free PBX به شکل زیر می باشد که باید

ترانک در هاستد به متود قبل ساخته می شود
در فری پی ایکس به متود زیر رجیستر می نماییم


نکته: پارامتر fromuser=username را وارد نمایید

در این قسمت نیز فقط رجیستر استرینگ مهم است که انهم به روال قبل وارد می نماییم

بعد از همه این مراحل لطفا در فایل

/etc/hosts

پارامتر زیر را وارد نمایید تا دومین پیدا شود

 176.97.218.41 test.demo.com

که در آن test.demo.com دومین اختصاص یافته می باشد

1 Likes