انتقال مکالمه

سلام
لطفا روش انتقال مکالمه برای یک ترانک برروی چند تلفن همراه را با ذکر دیال پلن اعلام نمائید
سپاس

سلام
از کامپونت follow me باید استفاده کنید در پارامتر Followers ابتدا ترانک خود را انتخاب کنید سپس شماره تلفن همراه مد نظر تا تماس بر روی آن شماره همراه دایورت شود.
در نهایت تغییرات را save کنید.
چنانچه اگر میخواهید بر روی چند تلفن همراه انجام شود این پارامتر را مجدد تکرار کنید.
نتیجه :
پارامتر نهایی شما به این صورت خواهد بود
219130XXX/090XXXXXXXX
219130XXX/021XXXXXXXX
و …

می توانید مطابق با لینک زیر عمل نموده و هر تعداد شماره مد نظر را قرار دهید
توجه داشته باشید در این حالت تماس از خط شما خارج شده در نتیجه شارژ خط شما کسر میگردد