ارتباط DSLAM 5616 با آوا

با سلام
من یه دستگاه 5616 را مستقیم به سیپ فون آوا وصل کردم
آی پی پورت شبکه آوا را دادم 192.168.3.10 و آی پی هوواوی 5616 را دادم 192.168.3.30(با دستورات زیر)
الان از 5616 آی پی 192.168.3.10 را پینگ ندارم . چرا ؟
vlan 2 smart
interface vlanif 2
ip address 192.168.3.30 255.255.255.0

quit

port vlan 2 0/0 0
display interface vlanif 2

################################################
interface meth 0
ip address 192.168.2.30 255.255.255.0

quit

display interface meth 0

################################################
voip

ip address media 192.168.30.30 192.168.3.10
ip address signaling 192.168.3.30

display ip address media

quit

protocol support sip

save

reboot system

interface sip 0
y

if-sip attribute basic media-ip 192.168.3.30 signal-ip 192.168.3.30 signal-port 5000 transfer udp primary-proxy-ip1 192.168.3.10 primary-proxy-port 5060 sipprofile-index 1

reset
y

display if-sip attribute running

quit

board confirm 0

board confirm 0

دوست عزیز منظورتون از سیپ فون متوجه نمیشم
به طور کل ارتباط دی اسلم با مرکز تلفن نیاز به ایجاد vlan می باشد و می بایست هر دو در یک vlan باشند
نکته بعدی در قسمت تنظیماتip address media می بایست آی پی دی اسلم ست شود یعنی 192.168.3.30
و برای تست ارتباطی می توانید پینگ گیتوی را بگیرید در غیر اینصورت vlan بندی به درستی انجام نگرفته