ارتباط dslam هوآوی به صورت مستقیم با esxi

برای ارتباط مستقیم dslam هوآوی با esxi مراحل زیر را طی می نماییم
ابتدا dslam را کانفیگ نموده و ip , vlan های مد نظر را ست می نماییم بروی متن زیر کلیک نمایید
کانفیگ Dslam 5616
سپس وارد محیط وب Esxi شده و مطابق با مراحل زیر عمل می نماییم
1-در ابتدا از پورت ge0 دی اسلم مستقیم به یکی از پورت های سرور esxi متصل می نماییم در مثال زیر به vmnic1 متصل نموده ایم


وارد قسمت networking>physical NICs مشاهده می کنید که کارت شبکه up می باشد

2- سپس وارد تب Virtual Switchs شده و یک vSwitch جدید تعریف می نماییم


برای vSwitch نامی تعریف می نماییم
و در قسمت Uplink 1 کارت فیزیکی مدنظر را انتخاب می نماییم

3- در قسمت بعدی وارد تب Port groups شده و گزینه add port group را انتخاب می نماییم
و مقادیر name.vlan.virtual switch را ست می نماییم
در این قسمت می بایست مقدار vlan متناسب با مقدار vlan تعریف شده در dslam 5616 باشد


4- در گام آخر وارد تنظیمات virtual machin شده و کارت شبکه جدید اضافه می نماییم و در این قسمت کارت شبکه ای که در port group مد نظر را انتخاب می نماییمموفق باشید.

2 Likes