آموزش ریست و بررسی وضعیت سرویس های سیموتل

سلام
سرور ویپ سیموتل دارای سرویس های مختلفی است که عدم کار کرد یا از کار افتادگی هر کدام از سرویس ها میتواند منجر به اختلال و قطعی در سرور شما بشود
برای بررسی وضعیت سرویس های سیموتل میتوان از دستور زیر در محیط شِل لینوکس سرور استفاده کرد:

 simotelhelper check

و با زدن دستور بالا اطلاعات پایین نمایش داده میشود:

Simotel version : 6.3.8
SimotelHelper version : 29

Simotel package p38: 1
Sound PR: 8
PBX configs version: 8


Simotel: NOT RUNNING
Simotelagi: RUNNING
Simotelhelper: RUNNING
Mongodb: RUNNING
Redis: RUNNING
PBX: RUNNING

همانطور که در متن بالا مشاهده میکنید فعال بودن سرویس ( RUNNING)، عدم فعال بودن ( NOT RUNNING) وضعیت سرویس را مشخص میکند

حال اگر نیاز به راه اندازی مجدد سرویسی داشته باشید میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید

service service_name restart

مثال

service simotel restart

همینطور بهتر است به جای دستور restart یکبار سرویس را غیرفعال و بعد مدتی فعال نماییم مانند زیر:

service asterisk stop
service asterisk start

نکته1: سرویس PBX همان استریسک بوده و در هنگام استفاده از دستور به جای نام سرویس “asterisk” تایپ میکنیم

نکته2: اگر زمانی استریک غیرفعال شده و با Stop و Start مشکل برطرف نشد میتوان از دستور زیر برای اجرا شدن استفاده نمود

safe_asterisk